Efekt konzumácie karbohydrátov a aminokyselín a hormonálna odpoveď organizmu

Erik Kerpčár Powerlifting, Výživa

O vplyve nutričnej intervencie počas a po tréningu sme už písali. V tomto článku zhrnieme výsledky renomovaných štúdií, zaoberajúcimi sa touto témou.

Bird SP et al. vykonali štúdiu, ktorej cieľom bolo preskúmať vplyv výživy na akútnu hormonálnu odpoveď organizmu u vybraných subjektov. Konkrétny cieľ výskumu bolo určiť, či by sa mohlo vytvoriť akútne hormonálne prostredie, vedúce k zvýšeniu hypertrofickej adaptácie kostrového svalstva na tréning. Potenciálna úloha kortizolu pri inhibícii tréningom indukovaného svalového rastu
je zvlášť zaujímavá ako aj to, či uvoľňovanie kortizolu následkom cvičenia môže byť zmiernená nutričnou intervenciou.

Metodika štúdie: Po 4 hodinách hladovania 32 subjektov podstúpilo 60 minútový tréning, počas ktorého spotrebovali 6% karbohydrátový roztok (CHO) a 6g zmesi esenciálnych aminokyselín (EAA), kombináciu CHO + EAA doplnku výživy alebo placebo nápoj. Krvné vzorky boli odoberané každých 15 minút počas tréningu a 15 a 30 minút po tréningu. Analýza sa zameriavala na celkovú hladinu testosterónu, kortizolu, rastového hormónu, inzulínu a glukózy.

Výsledky: u skupiny, ktorej bolo podávané placebo nebola zaznamenaná žiadna významná zmena glukózy či inzulínu. Príjem CHO a CHO + EAA viedol k výraznejšiemu zvýšeniu koncentrácie glukózy a inzulínu (P<0.001) nad východiskové hodnoty, zatiaľ čo podávanie EAA viedlo k významnému zvýšeniu (P<0.05) po tréningovej hladiny (iba) inzulínu. Placebo vykazovalo signifikantné zvýšenie kortizolu v priebehu 30 minút (P<0.01) s maximálnym zvýšením 105% (P<0.001) ihneď po cvičení. Hladina kortizolu sa pohybovala 54% nad východiskovou hladinou ďalších 30 minút po tréningu (P<0.05). CHO a CHO + EAA skupiny skončili 27% (P<0.01) a 23% (P<0.05) pod východiskovou
hladinou. Žiadne významné rozdiely koncentrácie testosterónu a rastového hormónu neboli po
intervencii zaznamenané.

Záver: tieto údaje naznačujú, že požívanie CHO a / alebo EAA v priebehu cvičenia potláča kortizolovú odpoveď vyvolanú cvičením, pričom stimuluje uvoľňovanie inzulínu. Záverom je, že hormonálny profil indukovaný cvičením, môže byť ovplyvnený výživnými zásahmi do profilu, ktorý je pre anabolizmus výhodnejší.

Iná štúdia skúmala efekt CHO a EAA na potláčanie myofibrilárnej proteínovej degradácie. Aj táto štúdia zistila zvýšenie v koncentrácii inzulínu a glukózy nad východiskovú hladinu. Myofibrilárna degradácia bola stanovená a vyšetrená vylučovaním 3-metylhistidínu (3-MH). Kombináciou CHO a EAA vo forme nápoja či podávanou separátnou formou v rovnakom čase sa znížilo vylučovanie 3- MH o 27%. Pre porovnanie, v placebo skupine došlo k 56% zvýšeniu 3-MH vylučovaniu. Dané údaje dokazujú, že nielen prijímanie CHO a EAA počas cvičebného cyklu potláča uvoľňovanie kortizolu indukované cvičením; stimulujúci účinok odporového tréningu na degradáciu myofibrilálneho proteínu môže byť oslabený, najvýraznejšie pri kombinácii liečby (CHO + EAA). Prostredníctvom „anticatabolického účinku“ ako výsledku kombinácie dvoch terapií (CHO a EAA) dosiahneme ochranu myofibrilárneho proteínu.

Štúdie a literatúra odporúča prijať CHO a EAA zmesi počas a po tréningu či už vo forme nápoja obohateného o tieto zložky, alebo forme separátnych doplnkov výživy. Doplňovanie karbohydrátov a esenciálnych aminokyselín znižuje hladinu kortizolu a zvyšuje koncentráciu glukózy a inzulínu. Táto kombinácia vytvára „anticatabolický účinkok“.

Zdroje:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16472979
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16631431